ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการ :


 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการ บริษัท ราคา ไฟล์แนบ ประกาศ ณ วันที่
ซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน แบบอัตโนมัติ สำหรับใช้งานภาคสนาม พร้อมอุปกรณ์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 2 ชุด บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด 2,375,400 ไฟล์
29 พฤษภาคม 2563
จ้างหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน การไฟฟ้านครหลวง 2,296,000 ไฟล์
28 พฤษภาคม 2563
จ้างปรับปรุงลิฟท์ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 3,156,500 ไฟล์
26 พฤษภาคม 2563
ซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นในปล่องระบายตามวิธีการมาตรฐาน(PM2.5/PM10/TSP) กรอ.พญาไท 1 ชุด , กรอ.เชียงใหม่ 1 ชุด บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด 1,867,840 ไฟล์
19 พฤษภาคม 2563
การเช่ารถยนต์ จำนวน 18 คัน บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด 16,614,960 ไฟล์
28 เมษายน 2563
ซื้อเครื่องชุดวิเคราะห์ค่าไนโตรเจนโดยวิธีเจดาห์ล (Kjeldahl) ในตัวอย่างน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จ.ชลบุรี 1 ชุด บริษัท เอส.เอ.(มาบตาพุด) จำกัด 982,260 ไฟล์
23 เมษายน 2563
ซื้อเครื่องวัดค่าสีในน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 1 ชุด บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 511,460 ไฟล์
15 เมษายน 2563
ซื้อเครื่องครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โครงการชุดวิเคราะห์หาค่าไนโตรเจนจากสารอินทรีย์โดยวิธีเจดาห์ล (Kjeldahl) ในตัวอย่างน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 1 ชุด บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,797,600 ไฟล์
09 เมษายน 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ บริษัท รามอินทรา อินเตอร์เทรด จำกัด 2,368,000 ไฟล์
01 เมษายน 2563
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท โครงการเครื่องเครื่องดูดอากาศส่วนบุคคล พร้อมอุปกรณ์ ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 1 ชุด บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด 545,000 ไฟล์
31 มีนาคม 2563
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด จ.ราชบุรี 2 ชุด , จ.เชียงใหม่ 1 ชุด , จ.สงขลา 1 ชุด (ครั้งที่2) บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จำกัด 395,900 ไฟล์
25 มีนาคม 2563
โครงการระบบเชื่อมโยงเอกสารราชการกับฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ(Population Information Linkage Center) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ บริษัท เจแอล คอนโทรล จำกัด 9,650,000 ไฟล์
10 มีนาคม 2563
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ทีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท โครงการเครื่องเขย่าสารแบบหมุนเหวี่ยง ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 1 บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 492,200 ไฟล์
10 มีนาคม 2563
จ้างการบำรุงรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครื่องสำรองไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด 250,000 บาท ไฟล์
15 ตุลาคม 2562
จ้างการบำรุงรักษาระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บริษัท จี-ซีสเต็มส์ เซอร์วิส จำกัด 250,000 บาท ไฟล์
08 ตุลาคม 2562
จ้างเหมาบริการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด 445,000 ไฟล์
30 กันยายน 2562
จ้างการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดมลพิษระยะไกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อินเทลลิเจ้นท์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 450,000 บาท ไฟล์
27 กันยายน 2562
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำและอุปกรณ์ บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 288,900 บาท ไฟล์
19 มีนาคม 2562
ประกวดราคาซื้อตู้เก็บรักษาสภาพตัวอย่าง บริษัท เทอร์มัล ไซเอนซิฟิก อีควิปเมนท์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) 588,400.00 บาท ไฟล์
08 มีนาคม 2562
จ้างที่ปรึกษาโครงการระบบอนุญาตและติดตามวัตถุอันตรายทางอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จ บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) 7,126,000.00 บาท ไฟล์
06 มีนาคม 2562
จ้างที่ปรึกษาโครงการระบบการพิจารณาอนุญาตโรงงานแบบอัตโนมัติ บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) 6,545,500.00 บาท ไฟล์
27 กุมภาพันธ์ 2562
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความเข้มกลิ่นแบบพิสูจน์เอกลักษณ์ บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด 5,371,400.00 บาท ไฟล์
07 กุมภาพันธ์ 2562
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสี พร้อมอุปกรณ์ บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 749,000.00 บาท ไฟล์
30 มกราคม 2562
ประกวดราคาซื้อชุดเพิ่มความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหย (preconcentrator) พร้อมอุปกรณ์ ห้างหุ้นส่วน จำกัด ไซน์ พลัส (ขายปลีก) 1,930,500.00 บาท ไฟล์
15 มกราคม 2562
ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมสารมาตรฐานและเตรียมตัวอย่างสารเคมีระเหยง่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซน์ พลัส 1,089,000 บาท ไฟล์
11 มกราคม 2562
Rows 1 - 25 Total Result 31